Blog

Spotkanie Informacyjne Polskiego Instytutu Odszkodowań
Towarzystwa Ubezpieczeniowe stosujące klauzule niedozwolone
Lista banków stosujących niedozwolone klauzule